Cảm biến áp suất DMP331 100 mbar BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP331 100 mbar BD-Sensors

Dạng: DMP331

110-1000-1-5-100-200-1-000

Thang đo: 0…100 mbar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″ EN 837

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức