Cảm biến áp suất DMP331P -100..100 mbar BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP331P -100..100 mbar BD-Sensors

Dạng: DMP331P

500-S100-1-5-100-Z57-1-1-1-000

Thang đo: -100.. 100 mbar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1″ + Màng 316L

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức