Cảm biến áp suất DMP331P 2,5bar BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP331P 2,5bar BD-Sensors

Dạng: DMP331P

500-2501-1-3-M10-Z00-1-1-1-000

Thang đo: 0…2,5 bar

Độ chính xác: 0,35%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″ + Màng 316L

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức