Cảm biến đo mức chất lỏng LMK358 – BD SENSORS

Cảm biến đo mức chất lỏng LMK358 – BD SENSORS
Type: LMK358
Lưu chất: Nước, nước thải, dầu nhớt, nhiên liệu lỏng….
Thang đo : 0 … 100 mH2O, 0….10bar
Tín hiệu ra : 4-20 mA/2 wire, 0-10V/3 wire, chống cháy nổ
Kết nối điện: PVC cable, PUR cable, FEP cable…
Vật liệu cảm biến: Sứ
Chiều dài cable: 0…100m
Độ chính xác: 0,25% , 0,35% FSO
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức