Cảm biến nhiệt độ TTE411 - TTE412

Cảm biến nhiệt độ TTE411 – TTE412
Type: TTE411-TTE412
Kiểu: TC
Đường kính que đo: 03mm, 04mm, 05mm, 06mm, 08mm
Chiều dài: theo yêu cầu
Cáp kết nối: 0.22 mm2
Vật liệu: 1H18N9T (1.4541)
Thang do: -40…+400°C
Xuất xứ: TermoAparature/ Ba Lan