Cảm biến nhiệt độ XD-TOPT, XD-APTOPT

Cảm biến nhiệt độ XD-TOPT, XD-APTOPT
Type: XD-TOPT, XD-APTOPT
Kiểu: PT100
Đường kính que đo: Ø10, Ø11, Ø12, Ø14, Ø15 [mm]
Chiều dài: theo yêu cầu
Kết nối điện: Form XD-AD (GW1, GW2); XD-ADwin (GW3,
GW4); XD-SD (S1, S2)
Kết nối cơ khí: M27x2, G1/2, G3/4, 3/4NPT, TNPT
Vật liệu: thép không gỉ 1.4541
Thang đo: -200…+550°C
Xuất xứ: TermoAparature/ Ba Lan