Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận hay còn gọi là cảm biến khoảng cách, cảm biến vật thể thường được sử dụng nhiều ở các băng tải nhà máy sản xuất, ở xe cẩu,… Khoảng cách nhận biết chỉ đến vài mm, không cần tiếp xúc vật thể. Có 2 loại cảm biến là cảm biến từ và cảm biến điện dung.