Can Nhiệt Loại K, J, S

Can nhiệt thường được sử dụng để đo nhiệt độ các ứng dụng có nhiệt độ hoạt động ở ngưỡng cao và tín hiệu xuất ra là mV . Khi lựa chọn can nhiệt, nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác thì nên sử dụng can nhiệt loại K khoảng từ 600 đến 1200 độ C. Ngoài ra Can nhiệt J có thể đo nhiệt độ từ 200ºC – 1200ºC và Can nhiệt loại S được bọc sứ bên ngoài được sử dụng để đo nhiệt độ lò nung, lò đốt rác, lò thiêu với khả năng chịu nhiệt cao từ 1400-1600ºC.