Tin tức

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa là gì? Những yếu tố quan trọng phát triển kinh tế

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Quá trình này tạo ra cơ sở hạ tầng công nghiệp mạnh mẽ, đa dạng hóa ngành công nghiệp và tăng cường sức cạnh tranh trong thị trường quốc tế. Trên cơ sở […]

Xem thêm

Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là gì ?. Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Đây là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và các ngành thủ công sang sự tập trung sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong […]

Xem thêm

Công nghệ TDR trong ngành xi măng

Mỗi năm, hơn 40 triệu mét khối bê tông trộn sẵn được xử lý ở Đức. Hầu hết  85% tất cả các vữa bê tông và bê tông tươi cần thiết để sử dụng trên các công trường xây dựng, được trộn sẵn trong các nhà máy bê tông ngành xi măng . Ở các […]

Xem thêm