Ứng dụng đo mức liên tục bằng công nghệ áp suất thủy tĩnh

Level probes & data logger (đo mức liên tục bằng công nghệ áp suất thuỷ tĩnh kết hợp với bộ thu thập dữ liệu) Range measurement | thang đo trên 200 mét , lắp đặt và cài đặt rất đơn giản có tích hợp cảm biến nhiệt độ. Communication | giao tiếp truyền thông : … Đọc tiếp