Chuyển đổi tín hiệu

Việc sử dụng tín hiệu đồng nhất nơi trung tâm điều khiển rất quan trọng, do đó, bộ chuyển đổi tín hiệu được dùng để chuyển đổi từ tín hiệu nhiệt độ, biến trở,…sang tín hiệu analog được cấp bởi nhiều hãng trên thị trường. Tuy nhiên, ngoài mục đích chính là dùng để xử lý tín hiệu, những bộ chuyển đổi tín hiệu này còn có thêm phần cách ly tín hiệu để chống nhiễu tín hiệu ở những nơi có sóng hài như biến tần, bộ đàm,…