Công Tắc Áp Suất DS 200 - BD SENSORS

Công Tắc Áp Suất DS 200 – BD SENSORS

Type DS 200
Thang đo: 0…100 mbar đến 0… 600 bar
Tín hiệu ra : 4…20 mA, 0…10 V, intrinsic safety 4 … 20 mA
Số công tắc: 1, 2, 4 công tắc PNP
Độ chính xác: 0,35% FSO, 0,25% FSO
Kết nối: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, 1/4 “ NPT, kết nối màng G1/2”, G3/4”
Vỏ: Thép không rỉ
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức