Công Tắc Áp Suất DS 201 - BD SENSORS

Công Tắc Áp Suất DS 201 – BD SENSORS
Type DS 201
Thang đo: 0…400 mbar đến 600 bar
Tín hiệu ra: 4…20 mA, 0…10 V, intrinsic safety 4 … 20 mA
Số công tắc: 1, 2, 4
Độ chính xác theo Chuẩn IEC 60770 : 0,5% FSO
Kết nối: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, 1/4 “ NPT, kết nối màng G1/2”, G3/4”
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức