Công Tắc Áp Suất DS 202 - BD SENSORS

Công Tắc Áp Suất DS 202 – BD SENSORS
Type DS 202
Thang đo: 0…6 bar đến 0…600 bar
Tín hiệu ra : 4…20 mA, 0…10 V, intrinsic safety 4 … 20 mA
Số công tắc: 1, 2, 4 công tắc PNP
Độ chính xác theo Chuẩn IEC 60770 : 0,5% FSO
Kết nối: G1/2”, G1/4”, 1/4 “ NPT
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức