Công Tắc Áp Suất DS 210 - BD SENSORS

Công Tắc Áp Suất DS 210 – BD SENSORS

Type DS 210
Thang đo: 0…10 mbar đến 0…1000 mbar
Tín hiệu ra : 4…20 mA, 0…10 V, intrinsic safety 4 … 20 mA
Số công tắc: 1, 2, 4 công tắc PNP
Độ chính xác: 0,35% FSO
Kết nối: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, 1/4 “ NPT..
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức