Công Tắc Áp Suất DS 401 - BD SENSORS

Công Tắc Áp Suất DS 401 – BD SENSORS

Type DS 401
Thang đo: 0…400 mbar đến 600 bar
Tín hiệu ra: 4…20 mA, intrinsic safety 4 … 20 mA
Số công tắc: 1, 2 công tắc PNP
Độ chính xác: 0,5% FSO
Kết nối: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, 1/4 “ NPT.. kết nối màng G1/2”
Vật liệu : Inox
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức