Đồng hồ đo lưu lượng cơ UNICOcoder ® MP GWF

Đồng hồ đo lưu lượng cơ UNICOcoder ® MP GWF
Type: UNICOcoder ® MP
Kết nối cơ khí: ren G3/4”, G1” + khớp nối, PN16
Nhiệt độ làm việc: < 90oC
Tín hiệu : M-Bus
Vật kiệu vỏ: Hợp kim gang
Xuất xứ: GWF-Thụy Sĩ