Đo mức chất lỏng, rắn

Cảm biến đo mức lỏng, rắn gồm loại đo mức theo từng điểm đo chẳng hạn như mức cạn, mức đầy hoặc mức giữa và loại đo mức liên tục dạng tuyến tính có thể phát hiện và báo mức theo giá trị liệu có trong bồn bể chứa từ 0% đến 100% từ đó đưa ra tín hiệu đo để điều khiển hoặc cung cấp liệu cho phù hợp.

Theo ứng dụng đo, cảm biến đo mức được chia thành hai nhóm, cảm biến đo mức chất lỏng và cảm biến đo mức chất rắn.

Căn cứ trực tiếp vào các đặc điểm vật lý của liệu cần đo và yêu cầu của tín hiệu đo mà sẽ có các loại cảm biến đo mức dạng điện dung, dạng rada, siêu âm hay là cảm biến dạng chênh áp thường dùng để đo mức chất lỏng và cảm biến đo dạng cánh xoay, cơ điện tử hoặc là điện dung và cũng như cảm biến dạng rada hoặc sóng siêu âm để đo các vật liệu đo dạng chất rắn.

Cảm biến đo mức chất rắn dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm như trong các xí nghiệp sản xuất cà phê, bột ngọt, bột gạo, bột nêm,….Trong các ngành công nghiệp trồng trọt và chăn nuôi như sản xuất cám gạo, thức ăn gia súc, phân bón cho cây trồng, các loại phân trong nuôi trồng thủy sản.

Cảm biến đo mức chất lỏng được dùng khá rộng rãi trong các nhà máy xử lý nước thải, các khu công nghiệp sản xuất sữa, nước ngọt, nước giải khát. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể bắt gặp chúng ở các nhà máy xử lý nước sinh hoạt. Thậm chí có thể đo lường các chất lỏng nguy hiểm như axit, bazơ và muối