Đồng hồ áp suất cơ

Đồng hồ áp suất cơ là đồng hồ áp suất hiển thị giá trị trên mặt đồng hồ. Đồng hồ đo áp suất cơ có kim hiện thị trên thang đo được lắp đặt sẵn trên mặt đồng hồ ứng với áp suất được cảm nhận bởi phần tử đo, chuyển động của kim hay bị ảnh hưởng bởi dòng chảy và nhiệt độ trong môi trường đo.Đồng hồ độ áp suất cơ được sử dụng rộng rãi do chi phí đầu tư thấp, dễ dàng lắp đặt, nhiều dãy đo áp suất và không cần cấp nguồn.