Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 02 – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 02 – BD-SENSORS
Type Baroli 02
Thang đo: 0…100 mbar đến 0…600 bar
Độ chính xác: 0,125%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, ¼” NPT
Ứng dụng: cho ngành cơ khí, ngành xử lý nước thải,….
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức