Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 02P – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 02P – BD-SENSORS
Type Baroli 02P
Thang đo: 0…100 mbar đến 0…40 bar
Độ chính xác: 0,125%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: Kết nối ren dạng màng G1”, G1/2”, Dairy pipe DN 25, Clamp 1 ½”
Ứng dụng: cho ngành dược và thực phẩm…
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức