Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 05 – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 05 – BD-SENSORS
Type: Baroli 05
Thang đo: 0…400 mbar đến 0…600 bar
Kết nối cơ khí: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, ¼” NPT
Độ chính xác: 0,25%FSO BFSL
Ứng dụng: đo oxy, nước, nhiên liệu và dầu
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức