Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 05P – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử BAROLI 05P – BD-SENSORS
Type Baroli 05P
Thang đo: 0…60 bar đến 0…400 bar
Độ chính xác: 0.25%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: Kết nối ren dạng màng G1”, G1/2”
Ứng dụng: Cho ngành thực phẩm,…
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức