Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử DM 10 – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử DM 10 – BD-SENSORS
Type DM10
Thang đo: 0…1,6 bar đến 0…250 bar
Độ chính xác: 0,5%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: G1/4”, ¼” NPT
Ứng dụng: Cho nước, nước thải, nhiên liệu, các loại dầu
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức