Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử DM 17 – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử DM 17 – BD-SENSORS
Type: DM 17
Thang đo: 0…6 bar đến 0…600 bar
Độ chính xác: 0,5%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: G1/2”, G1/4”, ¼” NPT
Ứng dụng: Thủy lực, ngành cơ khí…
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức