Đồng Hồ Áp Suất điện tử DM 01 – BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất điện tử DM 01 – BD-SENSORS
Type DM 01
Thang đo: 0…100 mbar đến 0…400 bar
Độ chính xác: 0,05%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: G1/2”, G1/4”, ½” NPT, ¼” NPT, ren dạng màng
Giao tiếp : interface USB 2.0
Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức