Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử là đồng hồ áp suất hiển thị giá trị áp suất trên màn hình LED 7 đoạn, cung cấp kết quả nhanh với khả năng đọc rõ ràng, dựa trên các cài đặt mà người dùng nhập vào trước khi thực hiện phép đo.  Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử thực hiện đáng tin cậy và cung cấp các phép đo nhất quán. Đồng hồ loại này sử dụng pin, nguồn điện hoặc năng lượng mặt trời.