Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm - 6032 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm – 6032 – SUKU

Type 6032

Có điền dầu

Độ chính xác 1,6

Đường kinh mặt 63mm

Thang đo: 0…1bar đến 0…1000bar

Vật liệu: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4 (ren 13mm)

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức