Màn hình hiển thị 5725D - PR Electronics

Màn hình hiển thị 5725D – PR Electronics
Type : 5725D
Tín hiệu đầu vào : Namur, NPN, PNP, Tacho, Contact, S0, TTL, tín hiệu mA – V đặc biệt
Tín hiệu đầu ra : analog và 2 relays
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : 21.6…253 VAC or 19.2…300 VDC
Cách ly tín hiệu : 2.3 kVAC
Độ chính xác : 0.1%
Cấu hình : Front keys
Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch