Trang chủ » Bộ chuyển đổi tín hiệu » Cách ly tín hiệu

Lựa chọn
1 2

Showing 1–12 of 13 results

Cách ly tín hiệu

3.181.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3103
Input: Current
Output: current
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.479.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3104
Input: Current, voltage and 2-wire
Output: 4-20mA hoặc 0-10V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.146.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3105
Input: Current, voltage
Output: 4-20mA hoặc 0-10V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.690.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3108
Input: Current
Output: Current
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Vào 1 ra 2
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.040.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3109
Input: Current, voltage và 2-wire
Output: mA và V
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Vào 1 ra 2
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.409.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3185A1
Tín hiệu đầu vào: Current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: loop powered
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
1 channel input
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.233.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3185A2
Tín hiệu đầu vào: Current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: loop powered
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
2 channel input – Splitter function: 1 in – 2 out
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.707.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3186A1
Tín hiệu đầu vào: 2-wire transmitter
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 6…35 VDC
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
1 channel 2-wire transmitter isolator
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.707.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3186Aa2
Tín hiệu đầu vào: 2-wire transmitter
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 6…35 VDC
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
2 channel 2-wire transmitter isolator
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.707.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3186B1
Tín hiệu đầu vào: current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 6…35 VDC
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
1 channel current isolator
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.707.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3186B2
Tín hiệu đầu vào: current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 6…35 VDC
Sai số: 0.05%
Signal 1:1 functional
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 250 VAC
2 channel current isolator
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.848.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ biến đổi điện tĩnh
Type: 3331
Input: Current
Output: current
Nguồn cấp: 5,5…35 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly tín hiệu: 2.5 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

Lựa chọn

Showing 1–12 of 13 results