Trang chủ » Bộ chuyển đổi tín hiệu » Cách ly và chống cháy ngược

Lựa chọn
1 2

Hiển thị kết quả duy nhất

Cách ly và chống cháy ngược

5.567.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S. / Ex zone)
Type: 9106B2A
Tín hiệu đầu vào: Current, 2-wire trasmitter
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
1-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

7.531.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S. / Ex zone)
Type: 9106B2B
Tín hiệu đầu vào: Current, 2-wire trasmitter
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
2-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.988.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 9107AA
Tín hiệu đầu vào: Current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, I/P converter
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
1-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.988.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9107AA
Tín hiệu đầu vào: Current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, I/P converter
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
1-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

6.619.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9107BB
Tín hiệu đầu vào: Current
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, I/P converter
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
2-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

6.251.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9113BA
Tín hiệu đầu vào: RTD, TC, mA
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, I/P converter
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
1-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

9.198.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9113BB
Tín hiệu đầu vào: RTD, TC, mA
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, I/P converter
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Barrier version: Uo = 25.3 V
1-channels version
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

7.794.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9116B1
Tín hiệu đầu vào: RTD, TC, Ohm, Potentiometer, mA và V
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA hoặc 0-10V + relays
Nguồn cấp đa năng: 21.6…253 VAC, 50…60 Hz or 19.2…300 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.181.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9202B2A
Tín hiệu đầu vào: NAMUR
Tín hiệu đầu ra: Relay N.O
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
1 chanels
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.953.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9202B2B
Tín hiệu đầu vào: NAMUR
Tín hiệu đầu ra: Relay N.O
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
2 chanels
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.444.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9203B1A
Tín hiệu đầu vào: PNP, NPN
Tín hiệu đầu ra: low curent
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
1 chanels
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

5.023.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex zone)
Type: 9203B1B
Tín hiệu đầu vào: PNP, NPN
Tín hiệu đầu ra: low curent
Nguồn cấp: 19.2…31.2 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.6 kVAC / 250 VAC
2 chanels
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

Lựa chọn

Hiển thị kết quả duy nhất