Trang chủ » Thiết bị đo nhiệt độ » Tín hiệu nhiệt độ

Lựa chọn
1 2

Hiển thị kết quả duy nhất

Tín hiệu nhiệt độ

2.602.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3101
Tín hiệu đầu vào:TC type J, K
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
Nguồn cấp: 16.8….31.2 VDC
Sai số: 0.2%
Mỏng gọn 6mm
Lắp DIN rail tủ điện
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.305.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3102
Tín hiệu đầu vào:RTD PT100
Tín hiệu đầu ra: mA, V
Nguồn cấp: 16.8….31.2 VDC
Sai số: 0.2%
Mỏng gọn 6mm
Lắp DIN rail tủ điện
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

3.134.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3111
Tín hiệu đầu vào: TC type J, K
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
Nguồn cấp: 16.8….31.2 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 300 VAC
Mỏng gọn 6mm
Lắp DIN rail tủ điện
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.926.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3112
Tín hiệu đầu vào: RTD PT100
Tín hiệu đầu ra: mA, V
Nguồn cấp: 16.8….31.2 VDC
Sai số: 0.2%
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 300 VAC
Mỏng gọn 6mm
Lắp DIN rail tủ điện
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.528.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 3113
Tín hiệu đầu vào: RTD PT100, TC type J, K
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA HART 7
Nguồn cấp: 16.8….31.2 VDC
Sai số: 0.05%
Cách ly điện áp: 2.5 kVAC / 300 VAC
Mỏng gọn 6mm
Lắp DIN rail tủ điện
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

1.540.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 5333A
Tín hiệu đầu vào: RTD , Ohm
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
Nguồn cấp: 8.0….35 VDC
Sai số: 0.1%
Lắp đầu củ hành chuẩn DIN, Form B
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

2.070.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu
Type: 5334A3B
Tín hiệu đầu vào: TC
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
Nguồn cấp: 7.2….35 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly điện áp: 1.5 kVAC / 50 VAC
Lắp đầu củ hành chuẩn DIN, Form B
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

4.648.000đ

Thông tin cơ bản

Bộ chuyển đổi tín hiệu (I.S / Ex Zone )
Type: 5335D
Tín hiệu đầu vào: RTD, TC, Ohm, mV
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA HART 5
Nguồn cấp: 8.0….35 VDC
Sai số: 0.1%
Cách ly điện áp: 1.5 kVAC / 50 VAC
Lắp đầu củ hành chuẩn DIN, Form B
Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.
Giảm giá sốc cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm tiếp cho khách hàng khi đến với cửa hàng, liên hệ
Hotline: 0918 113 733

Lựa chọn

Hiển thị kết quả duy nhất