Cách ly tín hiệu chống cháy 9202B PR Electronics

Cách ly tín hiệu chống cháy 9202B PR Electronics

Tín hiệu đầu vào : RTD, TC, mA

Tín hiệu đầu ra : analog, 0/4…20mA, 2-wire

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.6 kVAC

Độ chính xác : ±16μA

Cấu hình : keypad 4501 or keypad 4511

Xuất xứ: Đan Mạch