Trang chủ » Thiết bị đo áp suất » Công tắc áp suất

Lựa chọn
1 2

Hiển thị kết quả duy nhất

Công tắc áp suất

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-1002-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 10 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-2001-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 2 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-2002-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 20 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-5001-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 5 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-5002-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 50 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Liên Hệ

Thông tin cơ bản

Cảm biến đo mực áp suất
Type: DS6
Code: DS6 685-1003-2-0-M13-300-1-000-000
Thang đo: 0 … 100 bar
2 contacts
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″ DIN 3852
Seals: FKM
Xuất xứ : BD SENSORS / CHLB Đức

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

Miễn phí vận chuyển
Giảm giá cho khách hàng là đại lý, dự án
Giảm giá cho khách hàng khi mua hàng tại công ty
Hotline: 0918 113 733

Lựa chọn

Hiển thị kết quả duy nhất